Urgammal visdom och modern vetenskap i förening

Mitt sätt att förstå och förmedla yoga bygger på en syn på människan som holistisk energivarelse, ett perspektiv som tar ansats i yogafilosofins urgamla visdom och bekräftas av modern vetenskap. Jag förtjusas av att ta del av vetenskap och forskning som ger förstärkt insikt och förnyad kraft till den praktiska kunskap och erfarenhet som har tusentals år på nacken. Jag imponeras över och är tacksam för de forskare som vågat och vågar sig på att studera fenomen och aspekter som enligt närsynt vetenskapligt tillvägagångssätt ofta faller utanför ramarna för vad som är möjligt att "bevisa". Det finns intressanta rön och teorier att ta del av som har lång tradition, ex. inom medicin och psykologi. Mest spännande finner jag nyare forskningsinriktningar ex. energimedicin, energipsykologi, positiv psykologi samt mind-body relaterade metoder och teorier.


Det som kännetecknar utgångspunkten för mitt sätt att undervisa är att jag med pedagogisk medvetenhet försöker att föra samman urgammal visdom och spiritualitet med modern vetenskap med intentionen att ge rättvisa till och göra svårfångade koncept och perspektiv lättare att ta till sig och förstå - i praktiken. Men också att förmedla en acceptans och respekt för att äkta visdom inte kan nås enbart via vårt intellekt, utan bygger på förmågan att gå bortom det. En del av den verklighet vi söker förstå är ordlös och porten till människans och själens mysterier går via hjärtat   


Litteratur i urval


Andrade, J. & Feinstein, D. (2003). Energy psychology. Theory, indications, evidence (In: Energy psychology interactive: An integrated book and CD program for learning the fundamentals of energy psychology).


Berceli, D. (2008). The revolutionary trauma release process. Transcend your toughest times.


Folkman, S. (2011). The oxford handbook of stress, health and coping.


Haidt, J. (2006). The happiness hypothesis. Finding modern truth in ancient wisdom.


Levine, M. (2009). The positive psychology of buddhism and yoga. Paths to a mature happiness.


Lipton, B. H. (2011). The biology of belief.


Newberg, A. & DÁquili, E. (2008). Why god won´t go away. Brain science and the biology of belief.


Oschman, J. L. (2000). Energy medicine. The scientific basis.


Pert, C. (2004). Your body is your subconscious mind.


Pert, C. (1999). Molecules of emotion. Why you feel the way you do.


Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory. Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation.


Schleip, R., Findley, T. W., Chaitow, L. & Huijing, P. A. (2012). Fascia. The tensional network of the human body.


Saraswati, S. (1983). Meditations from the Tantras.


Saraswati, S. (1996). Asana Pranayama Mudra Bandha.


Saraswati, N. (1999). Dharana Darshan.


Saraswati, N. (2002). Prana Pranayama Prana Vidya.


Vivekananda, R. (2005). Practical Yoga Psychology.