(Alla fotografier: Markus Edlund)

Workshop 19 september 2020:

"Själens muskel" och frigörelse av inlagrad stress