Workshop 19-20 januari 2018:

"Själens muskel" och frigörelse av inlagrad spänning(Alla fotografier: www.mobilafotografen.com)