2019

Januari: YOGA VID STRESS OCH UTTRÖTTNING


April: "SJÄLENS MUSKEL" OCH FRIGÖRELSE AV INLAGRAD SPÄNNING


(Alla fotografier: Markus Edlund)