YOGARETREAT VID NORRMJÖLE HAVSBAD UMEÅ 
Retreat innebär att du drar dig tillbaka i stillhet, för en eller flera dagar, och ger tid till dig själv. När du kommer bort från vardagens stress och rutiner får du chans att reflektera och komma i kontakt med dig själv på ett djupare plan och öka din självkännedom, vilket ger god möjlighet att etablera nya mönster.


I dagens samhälle lever många ett hektiskt liv med lite tid för eftertanke, reflektion och bearbetning. Det kan lätt bli att tankarna tar överhand och att livet handlar mer om görande och problemlösning än om varande och att faktiskt leva. Genom tystnad och närvaro ges under denna retreat möjlighet till att lyssna inåt och komma i djupare kontakt med sig själv. Inom ramen för acceptans och självmedkänsla så används olika yogatekniker för att få syn på, förstå och skapa perspektiv till tankar, känslor och präglade mönster. Detta för att främja att släppa taget om det som inte gynnar och få tillgång till vår inneboende stillhet, klokhet och känsla av välbefinnande.  Självmedkänsla är inte att förväxla med självömkan. Självömkan minskar vårt perspektiv, gör oss självfokuserade och hänger ofta samman med en upplevelse av orättvisa och att vara ett offer. Självmedkänsla däremot hänger ihop med god självkännedom och hjälper oss att bredda perspektivet och att ta hand om vårt inre liv med vänlighet. Forskning visar att självmedkänsla ex. reducerar stress och depression och är (i motsats till självkritik) en mer funktionell väg till motivation, utveckling & välbefinnande.