Min medfödda vilja har alltid varit att upptäcka, uppleva, lära och förstå mer - om mig själv och livet. Mitt hjärtas längtan har alltid varit att uppleva kärlek, livsenergi och glädje - tillsammans med andra. Min livsväg är yoga, som utgör ett multifacetterat redskap för precis allt det. Jag känner stor tillit till den oändliga visdom och kärlek som lever inom yogans kunskapstradition och jag är oerhört tacksam för de upplysta som vandrat den andliga livsvägen och möjliggjort för oss andra att ta del av yogans rikedom. Jag känner också tacksamhet över alla de olika kunskapsbärare och vägledare som finns närvarande i mitt liv, nära och längre bort  <3

Men handen på hjärtat så är det i slutändan min egen hängivenhet, motivation och praktik som är avgörande för de steg och den riktning jag tar på yogans andliga väg. All världslig förändring startar hos oss själva och vi kan bara förmedla och ge till andra det som vi har egen erfarenhet av och tillgång till inom oss. Det är för mig en gudomlig gåva och jag känner mig ödmjuk inför varje möjlighet att få vara medresenär på en annan människas väg till ökad självmedvetenhet, självinsikt, självkärlek och hälsa. Det är vad yoga handlar om för mig.


Om shanti,

Anna VedaSiddhi Aggestål


[Veda knowledge; understanding; Siddhi perfection; accomplishment; control of mind and prana]

                  Power of the atma (self) developed through spiritual maturity and yogic sadhanaBakgrund i korthet

Arbetar (sedan 2006) heltid på Pedagogiska Institutionen på Umeå Universitet, har undervisat främst på program och kurser med inriktning mot idrott, hälsa och hälsopromotion. Forskar om den svenska idrottsrörelsen och dess roll som folkhälsofrämjare. Har personligen alltid intresserat sig för kropp, hälsa, hälsofrämjande och har en lång bakgrund och gedigen erfarenhet av att ha verkat som motionsledare inom idrottsrörelsen samt instruktör och utbildare inom träningsbranschen. Under det vuxna livet har omfattande tid och uppmärksamhet ägnats åt egen träning och motion (delvis för att komma tillrätta med ryggproblem efter en ryggskada i barndomen) men främst till att utveckla och hålla i gruppverksamhet och träningsklasser. Det genuina intresset för att lära mer och fördjupa sin förståelse har varit drivkraften för kontinuerlig kunskapsinhämtning och utbildning i ex. anatomi, fysiologi, kost, näringslära, träningslära, ledarskap. En stor mängd kurser och utbildningar av olika slag har fullgjorts under åren - på akademisk nivå utbildning till idrottspedagog med kandidat- och magisterexamen i idrottspedagogik. Sedan början på 2000-talet så har intresset successivt förskjutits "från utsidan till insidan" genom ett hängivet utforskande, studerande och  eget praktiserande av yoga (och relaterade kunskaper, teorier, tekniker och metoder), samt som utbildad yogalärare. Har hållit i yogakurser sedan 2005 och fortsätter stadigt och kontinuerligt att utvecklas - sedan 2013 inom ramen för sin egen verksamhet, i samarbete med andra.